Pflege & Medizin

Pflege & Medizin

Anthroposophische Pflege

http://anthroposophische-pflege.de

Grundlagen der Intensivpflege

https://intensiv.stephanbirkholz.de

Tweets

[twitter-list url=“https://twitter.com/birkholzstephan/lists/medizin-pflege“ title=“Medizin & Pflege“]

http://www.medizin-aspekte.de

// <![CDATA[
!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");
// ]]>

Medizin-/ Pflegemanagement

Health&Care Management
http://www.hcm-magazin.de

Management & Krankenhaus
http://www.management-krankenhaus.de

Pflege-Politik

http://www.pflegenot2014.de

http://herrpfleger.de

Naturheilkunde & Komplementärmedizin

http://www.heilpraxisnet.de

Dachverband der Ärztegesellschaften für Naturheilkunde und Komplementärmedizin
http://hufelandgesellschaft.de

http://www.zentrum-der-gesundheit.de

http://www.umweltmedizin.de

http://www.fid-gesundheitswissen.de/

Ayurveda

http://www.ayurveda-portal.de